แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562531.4 KiB318
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม118.3 KiB304

 

การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ รายเดือน

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
07. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม ย.6123.5 KiB257
05. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก พ.6125.3 KiB248
12. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก ย.6125.3 KiB295
01. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต ค.6026.7 KiB301
03. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ ค.6024.7 KiB292
08. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ ค.6123.9 KiB245
02. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ ย.6026.0 KiB292
04. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม ค.6125.4 KiB266
09. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ ย.6123.7 KiB250
06. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี ค.6124.7 KiB267
10. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก ค.6125.2 KiB310
11. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส ค.6125.5 KiB311

นายภาสกร บุญญลักษม์
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บริหารจังหวัด

© 2022
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-150180 / 053-177336 มท 26225
โทรสาร : 053-177348
อีเมล์ : saraban_chiangrai@moi.go.th