แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562531.4 KiB364
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม118.3 KiB336

 

การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ รายเดือน

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
07. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม ย.6123.5 KiB299
05. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก พ.6125.3 KiB280
12. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก ย.6125.3 KiB340
01. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต ค.6026.7 KiB354
03. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ ค.6024.7 KiB340
08. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ ค.6123.9 KiB282
02. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ ย.6026.0 KiB346
04. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม ค.6125.4 KiB313
09. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ ย.6123.7 KiB281
06. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี ค.6124.7 KiB310
10. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก ค.6125.2 KiB352
11. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส ค.6125.5 KiB352

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

ผู้บริหารจังหวัด

© 2023
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-177-336 / โทรสาร : 053-177346
อีเมล์ : saraban_chiangrai@moi.go.th
053-150181 กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
053-150180 กลุ่มงานอำนวยการ
053-150194 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
053-177344 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
053-177341 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
053-177351 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2