แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562531.4 KiB289
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม118.3 KiB282

 

การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ รายเดือน

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
07. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม ย.6123.5 KiB230
05. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก พ.6125.3 KiB215
12. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก ย.6125.3 KiB262
01. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต ค.6026.7 KiB264
03. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ ค.6024.7 KiB252
08. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ ค.6123.9 KiB215
02. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ ย.6026.0 KiB254
04. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม ค.6125.4 KiB237
09. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ ย.6123.7 KiB226
06. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี ค.6124.7 KiB242
10. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก ค.6125.2 KiB278
11. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส ค.6125.5 KiB279

นายภาสกร บุญญลักษม์
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บริหารจังหวัด

© 2022
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-150180 / 053-177336 มท 26225
โทรสาร : 053-177348
อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th