แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562531.4 KiB252
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม118.3 KiB252

 

การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ รายเดือน

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
07. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม ย.6123.5 KiB203
05. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก พ.6125.3 KiB188
12. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก ย.6125.3 KiB224
01. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต ค.6026.7 KiB228
03. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ ค.6024.7 KiB203
08. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ ค.6123.9 KiB187
02. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ ย.6026.0 KiB215
04. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม ค.6125.4 KiB199
09. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ ย.6123.7 KiB199
06. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี ค.6124.7 KiB203
10. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก ค.6125.2 KiB221
11. รายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส ค.6125.5 KiB242

นายประจญ ปรัชญ์สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บริหารจังหวัด

© 2021
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-150180 / 053-177336 มท 26225
โทรสาร : 053-177348
อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th