ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 – คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริต (update 2567)

 – ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

 

ข้อมูลสถิติ

 – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ. 2566 (update 2567)

 – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ. 2565

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

ผู้บริหารจังหวัด

© 2024
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-177-336 / โทรสาร : 053-177346
อีเมล์ : saraban_chiangrai@moi.go.th
053-150181 กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
053-150180 กลุ่มงานอำนวยการ
053-150194 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
053-177344 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
053-177341 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
053-177351 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2