ภาพรวมสรุปประมาณการสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ จังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2558
ภาพรวมสถิติการเดินทาง เข้า - ออก ด่านพรมแดนแม่สาย ปี พ.ศ. 2558
ภาพรวมสถิติการเดินทาง เข้า - ออก ด่านพรมแดนเชียงแสน ปี พ.ศ. 2558
ภาพรวมสถิติการเดินทาง เข้า - ออก ด่านพรมแดนเชียงของ ปี พ.ศ. 2553