ภาพรวมคุณภาพน้ำแยกตามสถานีตรวจวัด
แม่น้ำกก-สถานี : สะพานแม่น้ำกก
วันที่ 30 มีนาคม 2558
แม่น้ำกก-สถานี : สะพาน กรป.กลางที่ 97
วันที่ 30 มีนาคม 2558
แม่น้ำกก-สถานี : สะพานเหนือเมืองเชียงราย
วันที่ 30 มีนาคม 2558
แม่น้ำกก-สถานี : สะพานแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 30 มีนาคม 2558
แม่น้ำอิง-สถานี : สะพานแม่น้ำอิง บ.ศรีดอนชัย
วันที่ 30 มีนาคม 2558
แม่น้ำอิง-สถานี : สะพานแม่น้ำอิง ต.เม็งราย
วันที่ 30 มีนาคม 2558
แม่น้ำจัน-สถานี : สะพานข้ามแม่น้ำ อบต.ป่าตึง
วันที่ 30 มีนาคม 2558
แม่น้ำจัน-สถานี : ตลาดแม่จัน
วันที่ 30 มีนาคม 2558
ภาพรวมคุณภาพอากาศประจำวัน
• AQI 0-50 คุณภาพดี - ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพAQI 0-50 •  คุณภาพดี : ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ.
• AQI 51-100 คุณภาพปานกลาง - ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพAQI 51-100 •  คุณภาพปานกลาง : ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ.
• AQI 101-200 มีผลต่อสุขภาพ - ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังภายนอกอาคาร บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ไม่ควรทำกิจกรรมภายนอกอาคารเป็นเวลานานAQI 101-200 •  มีผลต่อสุขภาพ : ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ไม่ควรทำกิจกรรมภายนอกอาคารเป็นเวลานาน.
• AQI 201-300 มีผลต่อสุขภาพมาก - ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคาร บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุควรจำกัดการออกกำลังกายภายนอกอาคารAQI 201-300 •  มีผลต่อสุขภาพมาก : ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุควรจำกัดการออกกำลังกายภายนอกอาคาร.
• AQI มากกว่า 300 อันตราย - บุคคลทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกอาคาร สำหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรอยู่ภายในอาคารAQI มากกว่า 300 •  อันตราย : บุคคลทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกอาคาร สำหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรอยู่ภายในอาคาร.
กันยายน 2564
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
w29
30
31
1
2
3
4
w5
6
7
8
9
10
11
w12
13
14
15
16
17
18
w19
20
21
22
23
24
25
w26
27
28
29
30
1
2