กระทรวง หน่วยงานพิเศษ หน่วยงานอิสระ หน่วยงานปกครองท้องถิ่น


 

 

–>> สำนักนายกรัฐมนตรี <<–


–>> กระทรวงการคลัง <<– 

 • โรงงานไพ่


–>> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ <<–


–>> กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม <<–


–>> กระทรวงพลังงาน <<–

 • สำนักงานรัฐมนตรี
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
 • กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 • กรมธุรกิจพลังงาน
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


–>> กระทรวงมหาดไทย <<–

 • องค์การตลาดหมายเหตุ การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะโอนไปกระทรวงพลังงาน ภายใน 2 ปี (จากตุลาคม 2545)


–>> กระทรวงแรงงาน <<–


–>> กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <<–


–>>กระทรวงสาธารณสุข <<–


–>> กระทรวงอุตสาหกรรม <<–


หน่วยงานอิสระ

–>>กระทรวงกลาโหม<<–


–>> กระทรวงการต่างประเทศ <<– 


->> กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ <<-


–>> กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา <<–


–>> กระทรวงคมนาคม <<–


–>>กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร<<–


–>>กระทรวงพาณิชย์ <<–


–>> กระทรวงยุติธรรม <<–


–>> กระทรวงวัฒนธรรม <<–

 • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(APO)
  หมายเหตุ :
   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์รอกฎหมายมีผลใช้บังคับ
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะเป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้ 
  กระทรวงวัฒนธรรม


–>> กระทรวงศึกษาธิการ <<–

 • มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ


->>ทบวงมหาวิทยาลัย<<- 
->>หน่วยงานอิสระ <<-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

กลับขึ้นด้านบน

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 

 

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

ผู้บริหารจังหวัด

© 2023
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-177-336 / โทรสาร : 053-177346
อีเมล์ : saraban_chiangrai@moi.go.th
053-150181 กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
053-150180 กลุ่มงานอำนวยการ
053-150194 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
053-177344 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
053-177341 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
053-177351 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2